Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chế tạo màng sinh học thực phẩm từ vỏ thanh long

      Màng bọc thực phẩm làm từ vỏ thanh long do TS Trương Thị Cẩm Trang (43 tuổi), Khoa Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia TP HCM chế tạo ra. Màng bọc này có thể thay thế túi nilon và có khả năng phân hủy đến 62,5% trong môi trường đất sau 7 ngày. Màng bọc thực phẩm này được tạo ra như thế nào?