21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chi phí mai táng

      Để chia sẻ nỗi mất mát cùng gia đình có người nhà tử vong do Covid-19, TP HCM sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí mai táng từ áo quan, tẩm liệm, vận chuyển, hỏa táng… với tổng kinh phí 17 triệu đồng đối với mỗi trường hợp không qua khỏi do dịch bệnh Covid-19.