ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chiết xuất kim loại quý từ nước thải

      Nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe của người dân, dự án Sublimus được khởi xướng vào tháng 3/2019 do Các nhà nghiên cứu của trường Đại học Tự do Bỉ tiếng Hà Lan (VUB) và Đại học Tự do Bỉ tiếng Pháp (ULB). Dự án này đã thành công trong việc chiết xuất vàng, bạch kim và các kim loại khác từ hệ thống cống thoát nước của thành phố Brussels. Quá trình này diễn ra như thế nào?