Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chim mù

      Ở Mỹ đang có dịch bệnh ở chim, những con chim không hề tránh con người, và khi kiểm tra người ta thấy rằng phần lớn các chim đã bị mù. Chuyện gì đang xảy ra vậy?