21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chùa ayutthaya ngập lụt

      Những ngôi chùa bị ngập lụt đều là nơi có nhiều di tích Phật giáo cổ. Có đến 40 ngôi chùa đã ngập lụt và chịu thiệt hại lớn tại Thái Lan.