Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: chung cư mandarin garden

      Tôi nghe nói chung cư cao cấp Mandarin Garden đã duy trì một "mật ước" bất thành văn, đó là ai không muốn thì bán nhà đi chỗ khác, bằng không thì bất kì vấn đề bất tiện nào tại chung cư cũng không được kiện cáo hay để báo chí biết, điều này dễ ảnh hưởng đến giá nhà. Với cương vị là một người muốn mua nhà tại Mandarin Garden, tôi muốn biết thông tin trên có đúng hay không?