Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: co di cư đến châu phi

      Hàng năm, những con cò di cư đến châu Phi đã trở thành nạn nhân của những đám cháy rừng khi bay qua Hy Lạp, chúng mất phương hướng trước ngọn lửa nên bị lạc, bị thương hoặc chết.