21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: cổ tức ngân hàng

   Tính đến nay, đã có 8 nhà băng công bố kế hoạch hoặc đã chi trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông trong năm 2024. Dự kiến số tiền dùng để trả cổ tức tiền mặt trong năm 2024 là xấp xỉ 27.700 tỷ đồng.
   Theo ước tính, tổng số tiền mà các ngân hàng: TPBank, VIB, MB, ACB, VPBank và HDBank chi ra để trả cổ tức cho cổ đông là hơn 23.000 tỷ đồng.
   Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa công bố tờ trình bổ sung về phương án tăng vốn điều lệ từ nguồn lợi nhuận giữ lại năm 2021 và lợi nhuận còn lại luỹ kế đến hết năm 2018.