Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: con người là trọng tâm của phát triển

      Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, một trong những trọng tâm của quá trình phục hồi phát huy tối đa nguồn lực con người, người dân vừa là trung tâm, chủ thể, vừa là động lực và là mục tiêu của sự phát triển.