Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: công ty red stone

      Xuất hiện tình trạng đốt rác thải công nghiệp tại KCN phía Nam tỉnh Yên Bái, trước cổng nhà máy của Công ty CP khoáng sản Red Stone. Nhưng, lãnh đạo công ty này khẳng định không phải doanh nghiệp đốt.