ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: cù lao chàm không dùng đồ nhựa một lần

      Đã từ lâu, Cù Lao Chàm thực sự trở thành hòn đảo “nói không với chai nhựa dùng một lần và ống hút nhựa”.