21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đăng kí biển số xe

      Khi mua xe mới nhưng hoàn cảnh giãn cách xã hội không đăng kí biển số xe trực tiếp được, chủ xe có thể vào cổng dịch vụ công quốc gia hoặc vào cổng thông tin điện tử của Cục CSGT để làm thủ tục đăng ký xe online theo hướng dẫn.