Giải golf

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: danh sách 'vỡ nợ' vì trái phiếu

      Được biết, tổng cộng có 69 doanh nghiệp nằm trong danh sách 'vỡ nợ', trong đó phần lớn là các doanh nghiệp bất động sản.