Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dao cạo paper razor

      Kamika Misori (hay Paper Razor) là một loại dao cạo được gấp từ vỏ hộp sữa do công ty Kai ở Nhật Bản sản xuất. Sản phẩm này không sử dụng nhựa và có thể cạo được trong mọi môi trường.