21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đảo đại liên

      Bạn đã bao giờ nghe về Xà Đảo hay đảo Đại Liên hay chưa? Đó là một hòn đảo chỉ có cây cỏ và...rắn. Ngoài rắn, không còn động vật nào khác. Chúng đã trở thành "lãnh chúa" của hòn đảo này. Vậy bằng cách nào chúng có thể sinh tồn và sống sót khi chỉ có duy chỉ cùng một loài rắn với nhau?