Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đất đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn

      Dự án Khu đất tái định cư xóm Ba Nội, xã Mông Hóa được UBND tỉnh Hòa Bình có trong danh sách các dự án BĐS đủ điều kiện chuyển nhượng, huy động vốn trên địa bàn tỉnh theo Văn bản số 319/SXD&QLN&TTBĐS ngày 01/02/2021.