Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đất vàng tp. hcm

      Theo Kết luận Thanh tra số 757 của Thanh tra Chính phủ, việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác tại TP Hồ Chí Minh có nhiều sai phạm. Theo kết luận, 2 khu đất vàng liên quan Vạn Thịnh Phát cũng bị thanh tra. Vậy những khu đất này bị thanh tra về những vấn đề gì?