Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đấu thầu tập trung kit test

      Không hiểu vì lý do gì Bộ Y tế không tổ chức đấu thầu tập trung hoặc hình thức đấu thầu nào có lợi nhất, mà tận tháng 9 này kit test Covid vẫn được đề nghị "mua sắm đặc biệt" như với mua vắc-xin?