21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đầu tư việt nam

   Tính đến ngày 20/4/2023, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 8,88 tỷ USD, bằng 82,1% so với cùng kỳ.
   Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12/2022 ước đạt gần 27,72 tỷ USD. Cũng trong năm 2022, 108 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đầu tư tại Việt Nam.