ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đầu tư xanh

   Chiều 15/9, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã tham dự Lễ kỷ niệm hoàn thành cam kết trồng 50.000 cây tại Nhà máy LEGO mới ở tỉnh Bình Dương.
   Vừa qua, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về tình hình đầu tư, nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Côn Đảo.
   Mới đây, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã cơ bản hoàn tất quá trình tự động hoá toàn bộ lưới điện, điều này đã giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm mất điện một cách bền vững trên địa bàn Thành phố.
   Sau hơn 30 năm thực hiện chính sách đổi mới, FDI vẫn tiếp tục được xác định là kênh đầu tư quan trọng để Việt Nam xây dựng nền kinh tế xanh, giúp Việt Nam hiện thực hóa nhanh các định hướng phát triển bền vững, tăng trưởng xanh.
   Tín dụng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu để phát triển kinh tế bền vững trong những năm gần đây. Vì thế thúc đẩy đầu tư xanh là một kế hoạch chiến lược dài hạn.