ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đbqh

   Giá đất là một trong những nội dung quan trọng trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, môi trường đầu tư kinh doanh.
   ĐBQH khóa XIII Bùi Thị An khẳng định, nếu chủ đầu tư không được cấp phép khai thác khoáng nóng thì lấy gì đảm bảo việc dự án luôn được sử dụng nguồn khoáng nóng một cách lâu dài, ổn định.
   Trong chương trình hành động ứng cử ĐBQH khóa XV, TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA khẳng định luôn lắng nghe ý kiến của cử tri và đưa kiến nghị, nguyện vọng của người dân đến với các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội.