ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đề xuất cho 25.000 shipper hoạt động

      Sở Công thương TP HCM vừa đề xuất lên UBND TP HCM cho phép shipper đã tiêm ít nhất một mũi vắc-xin ngừa Covid-19 từ ngày 13/8 trở về trước hoạt động trở lại trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội.