Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đồ thủ công mỹ nghệ từ sợi chuối

      Sợi chuối sau khi làm sạch có thể tết lại, bện thừng và làm thành những sản phẩm hữu dụng, được trao đổi trong nước và cũng là những mặt hàng được ưa thích ở thị trường nước ngoài. Có thể thẩy thị trường sợi chuối nhiều màu sắc và có những tiềm năng chưa nhìn ra hết được.