ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: đoàn quân y chống dịch

      Trước tinh thần "chống dịch như chống giặc", trong ngày 22/8 và ngày 23/8 sẽ có thêm 700 cán bộ, học viên tiếp tục di chuyển bằng máy bay vào TP.HCM để tăng cường phòng chống dịch Covid-19.