21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: doanh nghiệp gửi đơn kiến nghị

      Mới đây, 36 nhà đầu tư đã cùng ký tên trong một đề nghị gửi tới Thủ tướng Chính phủ về khắc phục những bất cập trong cơ chế giá phát điện cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp.