ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: doanh nghiệp ngành gỗ

      50% doanh nghiệp ngành gỗ đang đứng trước nguy cơ phá sản do ảnh hưởng dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp gỗ lao đao, đình trệ nhưng vẫn phải chi phí thuê mặt bằng, các khoản thuế, phí, lãi suất ngân hàng….