Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: động đất liên tiếp tái diễn

      Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết, vào 24/6, Tây Nguyên lại ghi nhận 4 trận động đất liên tiếp sau ít ngày im ắng tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.