Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: động vật biển

      Con người và các động vật trên cạn hiển nhiên có thể bị chết đuối, thế nhưng có loài động vật biển có khả năng chết đuối không? Và nguyên nhân là gì?