Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: động vật lưỡng cư

      Một loài động vật lưỡng cư, đào hang trên mặt đất giống giun được đặt theo tên cựu tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các đặc điểm ngoại hình và thói quen của nó được so sánh với ông.