Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: động vật thay đổi hình dạng

      Theo CNN, động vật sẽ có mỏ dài hơn, chân và tai lớn hơn nhằm cho phép chúng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể tốt hơn trong bối cảnh nhiệt độ Trái Đất tăng lên.