21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dự án brt

      Xe buýt nhanh BRT là một dự án rất nhiều người dân Hà Nội như tôi mong đợi và quan tâm, khi đi vào hoạt động thì có thông tin Hợp phần I – Xe buýt nhanh BRT đã sai phạm tổng số tiền hơn 43,5 tỷ đồng. Tôi rất muốn hỏi có phải trách nhiệm này thuộc về một mình chủ đầu tư? Vậy, những cơ quan giám sát, kiểm tra quy trình dự án BRT còn là những đơn vị nào? Những đơn vị này đã để xảy ra sai phạm ở những khâu nào dẫn đến sai sót nhiều đến vậy? 43 tỉ đồng là số tiền không nhỏ, bởi thế dư luận quan tâm và mong muốn được làm rõ trách nhiệm trong vụ việc sai phạm nghiêm trọng này!