Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dự án nhà máy sản xuất trái phép

      Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton đang trong giai đoạn hoàn thiện với đại công trình kết cấu nhà không thép vững chãi, tuy nhiên dự án này chưa được cấp phép hoạt động và chính quyền nơi đây cũng chưa thấy động thái gì.