Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: dự án trồng cây

   Ngày 26/2, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã chính thức trồng cây xanh đầu tiên, khởi động dự án trồng cây hướng tới Net Zero.
   Chiến dịch trồng cây gây rừng rõ ràng có mục đích rất tốt. Nhưng điều kì lạ là những chiến dịch lớn đang và sẽ thất bại trong tương lai, lý do là gì vậy?