Giải golf

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: dự thảo luật thủ đô (sửa đổi)

   Ngày 27/11, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận ở hội trường về Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Đáng chú ý lần này, dự thảo tiếp tục kế thừa một số quy định của Luật Thủ đô 2012 và bổ sung nhiều quy định mới về bảo vệ môi trường.
   Một trong những nội dung đáng chú ý đưa vào Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) – đó là áp dụng biện pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm hành chính đối với một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, đất đai, PCCC…