21/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: đức khắc phục hậu quả mưa lũ

   Công điện 726 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ ở miền núi và trung du Bắc Bộ.
   Chính phủ Đức và các bang mới đây nhất trí thành lập một quỹ khắc phục hậu quả lũ lụt trị giá 30 tỉ euro (tương đương 35 tỉ USD).