21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: dùng a'ruung bắt cá

      Người ta bắt cá bằng lưới, bằng cần, bằng vó, nhưng với đồng bào cơ Tu ở vùng núi Quảng Nam sống tại khu vực có nhiều sông, khe, suối lớn nhỏ nên từ xa xưa, họ rất giỏi đan các ngư cụ, trong đó có những chiếc a’ruung (ống cây) để bắt cá. Vậy dùng a’ruung bắt cá như thế nào?