Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ecovi

      UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản không xem xét tăng công suất xử lý rác thải dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải rắn Ecovi của CTCP Galax tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.