Thanh Tâm ·
1 năm trước
 2524

Nghệ An: Không xem xét tăng công suất xử lý rác thải Ecovi tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn

UBND tỉnh Nghệ An vừa có văn bản không xem xét tăng công suất xử lý rác thải dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải rắn Ecovi của CTCP Galax tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Tại Công văn số 7258/UBND-CN ngày 22/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã có ý kiến về việc triển khai thực hiện dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải rắn Ecovi tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc.

Bãi rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, CTCP Galax thực hiện thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại văn bản số 596-TB/TU ngày 15/7/2022, trong đó yêu cầu không xem xét tăng công suất xử lý rác thải dự án xử lý rác thải Ecovi nên việc điều chỉnh công nghệ của nhà máy để phục vụ hoạt động đảm bảo các quy định vệ sinh môi trường là cần thiết, phù hợp để triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1606/UBND-CN ngày 21/3/2020.

Đồng thời, UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam chủ trì, phối hợp các Sở, ngành hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai các thủ tục, quy trình đảm bảo theo quy định, nâng cao hiệu quả dự án, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường.

Đối với đề nghị nâng công suất nhà máy xử lý rác thải Ecovi sau giai đoạn năm 2025, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị nhà đầu tư phối hợp với Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam và các Sở, ngành liên quan để nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương án phù hợp, đảm bảo các quy định.

Đối với đề xuất phương án loại bỏ các bãi chôn bằng công nghệ “Landfill Mining – dọn bãi chôn lấp” các ô chôn lấp có tuổi trên 10 năm trong Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên và các bãi rác thuộc diện gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở phương án đề xuất cụ thể của CTCP Galax, giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, xem xét, tham mưu, xử lý theo quy định.

Nước thải đen ngòm, chảy ra từ bãi rác thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu CTCP Galax cung cấp hồ sơ, phối hợp với Ban  quản lý Khu kinh tế Đông Nam, Sở TN&MT để thực hiện các nội dung theo quy định.

Dự án Khu liên hợp tái chế và xử lý chất thải rắn Ecovi do CTCP Galax làm chủ đầu tư hoạt động từ năm 2013, công suất 300 tấn/ngày với diện tích 7,2ha bằng công nghệ đốt tiêu hủy. Từ tháng 3/2020, Nhà máy đang tạm dừng hoạt động do ô nhiễm môi trường. Hiện, CTCP Galax đang điều chỉnh công nghệ sang đốt rác phát điện với công suất xử lý rác 650 tấn/ngày và công suất phát điện 10MW điện.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, với quy mô xử lý rác sinh hoạt đề xuất tăng thêm 350 tấn/ngày đêm, so với khối lượng rác phát sinh tại các địa phương được phép thu gom, vận chuyển về Khu liên hợp Nghi Yên dự kiến thiếu nguồn nguyên liệu rác khoảng 200-230 tấn/ngày đêm.

Theo Sở TN&MT Nghệ An cho biết, ngày 7/12/2020, CTCP Galax đã có văn bản để nghị Sở TN&MT xem xét, thẩm định công nghệ xử lý rác thải bằng phương pháp đốt phát điện kèm theo Báo cáo giải trình sử dụng công nghệ trong dự án đầu tư của dự án “Khu liên hợp xử lý và tái chế chất thải WELLE do Công ty TNHH Môi trường WELLE Nghệ An (gồm 2 thành viên Euwelle Environmental Technology GmbH, CHLB Đức và CTCP Galax - Nhà đầu tư đại diện) làm chủ đầu tư.

Mương tiêu nước thải tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên, sau những ngày mưa vừa qua.

Đây là dự án đầu tư có nội dung công nghệ mới, phức tạp và cũng là dự án đầu tiên do Sở TN&MT thẩm định theo quy định tại Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Theo đó, Sở TN&MT đã có văn bản xin ý kiến các chuyên gia đầu ngành của Việt Nam, đồng thời đề nghị UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định công nghệ trên gồm các sở, ngành chuyên môn và UBND cấp huyện liên quan.

Ngày 5/5/2021, Hội đồng tư vấn khoa học và thẩm định công nghệ tại Quyết định số 1011/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh đã tổ chức họp cho ý kiến. 

Được biết, CTCP Galax có địa chỉ tại xóm 4 xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), được thành lập ngày 28/5/2004 do ông Đái Ngân Hà làm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề chính của công ty này là xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 15 khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt đang hoạt động, trong đó có 13 bãi chôn lấp chất thải rắn và 3 nhà máy xử lý chất thải rắn. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên toàn tỉnh phát sinh khoảng 1.741,78 tấn/ngày. Trong đó, đô thị là trên 1.000 tấn, nông thôn trên 700 tấn/ngày.

Hiện nay, hầu hết các bãi chôn lấp đang trong tình trạng quá tải, lượng rác thải chưa được xử lý bị tồn đọng trong nhiều ngày, phát sinh nhiều vấn đề về môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Trong đó khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghi Yên tại xóm 4, xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là khu xử lý chất thải rắn lớn nhất Nghệ An, gồm 2 dự án là dự án Khu chôn lấp chất thải rắn Nghi Yên do CTCP môi trường và công trình đô thị tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm quản lý, vận hành và dự án Nhà máy xử lý và tái chế chất thải rắn Ecovi do CTCP Galax làm chủ đầu tư.