21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: funderburk lighthouse limited

      Funderburk Lighthouse Limited là cổ đông lớn thứ 3 sau 2 cổ đông lớn khác là HDI Global SE và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Tuy nhiên mới đây, Funderburk Lighthouse Limited đã đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu PVI để cơ cấu lại đầu tư, giao dịch dự kiến được thực hiện từ 21/6 đến 16/7 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Một sự thoái vốn bất ngờ hay "lướt" kiếm lãi?