ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ga nha trang

      UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã thống nhất chủ trương dời ga Nha Trang ra khỏi nội đô. Ga đường sắt hiện tại sẽ được dời đến xã Vĩnh Trung, cách ga cũ khoảng 6 km.