ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: gấu ngựa

      Gấu ngựa (Ursus thibetanus) và gấu chó (Helarctos malayanus) là 2 loài gấu được bảo vệ ở cấp độ cao nhất theo quy định pháp luật Việt Nam. Bất kỳ hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể hoặc sản phẩm/bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 2 loài gấu này đều có thể bị xem xét xử lý hình sự. Vậy nên, mức phạt 700 triệu đồng cho bị cáo là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho những đối tượng đang có ý định, hành vi buôn bán, làm hại động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã quý hiếm.