21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: ghế smart ocean được làm từ lưới đánh cá

      Hàng năm có rất nhiều lưới đánh cá bỏ đi bị vứt xuống đại dương, đây là một trong những nguyên nhân lớn nhất gây nên sự ô nhiễm đại dương nặng nề. Humanscale đã tạo ra Smart Ocean được làm từ nhựa của lưới đánh cá bỏ đi này.