Hội thảo 5/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giải pháp hạn chế ô nhiễm môi trường nước

      Vấn đề ô nhiễm môi trường nước tiếp nhận do nước thải sinh hoạt đang là vấn đề cấp bách không chỉ ở TP.Hà Nội, mà còn là vấn đề chung của các đô thị đang phát triển.