21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giảm 50% tiền thuê đất do covid-19

      VCCI đề xuất mức giảm tiền thuê đất phải nộp của năm 2021 cần phải tăng lên ít nhất là 50% số tiền thuê đất phải nộp năm 2021. Bên cạnh đó, VCCI cũng đề xuất tối giản các thủ tục hành chính trong hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.