Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giảm nhẹ thuế phí cho doanh nghiệp

      Đợt dịch thứ 4 đang diễn ra ngày càng phức tạp, kèm theo đó là nhiều địa phương đang phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, điều này đã đẩy các doanh nghiệp (DN) vốn đã khó khăn nay càng khó khăn hơn. Chính vì vậy, Bộ Tài chính đang xây dựng kịch bản giảm, giãn các loại thuế cho doanh nghiệp trong thời gian 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết của Quốc hội nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.