Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm phát thải carbon

   Trong một báo cáo được công bố vào ngày 23/9, các nhóm bảo vệ môi trường đã cảnh báo lượng khí thải carbon từ hoạt động khai thác bitcoin tại Mỹ đang gia tăng với tốc độ chóng mặt và hiện gần tương đương lượng khí thải hằng năm của 6 triệu ô tô.
   Phát triển kinh tế xanh để đạt được tăng trưởng xanh đã trở thành xu hướng tất yếu của kinh tế thế giới hiện đại. Phát triển nền kinh tế xanh góp phần giảm thiểu phát thải carbon, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sử dụng hiệu quả năng lượng và tài nguyên, ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học và dịch vụ của hệ sinh thái.