Hội thảo 5/6

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm thiệt hại do thiên tai

   Từ 2017 đến nay có hơn 170 người chết do sét đánh, riêng 6 tháng đầu năm nay, cả nước ghi nhận 44 người tử vong.
   Trọng tâm vẫn là đẩy mạnh công tác dự báo để sớm phát hiện, có phương án ứng phó kịp thời, giảm thiệt hại, chủ động với tình hình thiên tai, biến đổi khí hậu ngày càng khó lường.