ASEAN Waste to Energy Week 2024

Thành viên mới

  Thành viên nổi bật

   Tag: giảm thiểu ô nhiễm môi trường

   Ngăn chặn xu hướng gia tăng ô nhiễm, suy thoái môi trường; giải quyết các vấn đề môi trường cấp bách; từng bước cải thiện, phục hồi chất lượng môi trường; ngăn chặn sự suy giảm đa dạng sinh học… là những mục tiêu quan trọng, cấp bách cần thực hiện.
   Ngày 25/7, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết đã có kế hoạch tổ chức tuần lễ cao điểm phát động phong trào thu gom, phân loại, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa tại nguồn trên địa bàn huyện Côn Đảo.
   Theo các chuyên gia giao thông, cần khuyến khích sử dụng phương tiện nhiên liệu sạch, thân thiện môi trường để từng bước thay thế nguyên liệu truyền thống. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
   Nghiên cứu mới của các nhà khoa học Pháp đã mở ra triển vọng kéo dài thời gian sử dụng của khẩu trang y tế. Theo đó, khẩu trang y tế sau một lần sử dụng và được giặt 10 lần trong máy giặt vẫn có hiệu quả lọc vi khuẩn đến 98%.
   Công ty khởi nghiệp sinh học Bioo của Tây Ban Nha mới đây đang phát triển một loại pin sinh học sử dụng vi sinh vật để tạo ra điện, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.