21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: giảm thiểu ô nhiễm từ tái sử dụng khẩu trang

      Nghiên cứu mới đây của Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), bất kỳ chiến lược tái sử dụng khẩu trang nào cũng góp phần tiết kiệm chi phí tài chính và giảm lượng chất thải phát sinh.