21/6

Thành viên mới

    Thành viên nổi bật

      Tag: gỗ giả pyrus

      Pyrus được tạo ra từ cellulose - phần thừa của trà kombucha, sản phẩm này vừa thân thiện với môi trường vừa là vật liệu bền vững giúp chúng ta không cần phải chặt cây nhưng vẫn có gỗ để phục vụ nhu cầu cuộc sống hằng ngày. Pyrus được tạo ra như thế nào?